En kunskapsblogg om vård av personer med nedsatt rörlighet

Då våra kunder allt mer befinner sig online samt önskar information via online, kommer vi på Arjo framöver att ersätta vårt nyhetsbrev med denna blogg! I detta första blogginlägg beskriver vi vad bloggen kommer att fokusera på.

Våra inlägg i bloggen kommer innehålla tips, råd och värdefull kunskap om studier, ny vetenskap inom medtech-området, expertutlåtanden, d.v.s. de senaste nyheterna. Svaren och lösningarna som vi kommer att skriva om syftar till att reducera skadliga händelser i vården och förbättra vård- och omsorg av personer med nedsatt rörlighet.

Prenumerera på vår blogg och få information om de senaste rönen inom vård- och omsorg av personer med nedsatt rörlighet skickad direkt till din inkorg.

Utöver experter från Arjo kommer vi även att ha gästskribenter, både nationella och internationella, som skriver på bloggen.

Detta första blogginlägg sammanfaller med Stop Pressure Ulcer Day 19 november 2015.

Stop-Pressure-Ulcer-Day-ArjoHuntleigh

Att arbetet med att förebygga trycksår ytterligare behöver intensifieras visade den senaste tryckssårsprevalensmätningen som utfördes i våras. Den visade att andelen trycksår totalt ligger på 13,6 procent i landet men för riskpatienter var andelen betydligt högre, 36,6 procent. Mätningen visade också att endast 43 procent av riskpatienterna hade blivit riskbedömda inom 24 timmar efter inskrivning.

Att riskbedöma patienter i ett tidigt skede är avgörande för att sätta in förebyggande åtgärder i tid. Andelen riskpatienter med förebyggande madrass fortsätter att öka. Resultaten visade också att förekomsten av trycksår ökar med stigande ålder. De flesta patienter med trycksår tillhörde åldersgruppen över 80 år, där nästan var femte patient har trycksår. (Källa SKL)

När vi jobbar med trycksår är det viktigt att se till helheten runt patienten; flera aspekter behöver tas i beaktning såsom nutrition, smärtstatus, förflyttningar, sårläkning och tryckfördelning. Att exempelvis endast titta på det tryckfördelande underlaget kommer inte ensamt läka ett sår, det är kombinationen av insatser som kommer att avgöra hur vi lyckas med att förebygga/behandla.

Tittar vi på det tryckfördelande underlaget kom det förra året nya riktlinjer från EPUAP (Källa EPUAP) som pekade på 5 viktiga riskfaktorer för utveckling av trycksår: tryck, friktion, skjuv, temperatur och fukt. De första fyra delarna har man tittat på väldigt mycket, den sistnämnda – fukt -, har tillkommit nu som en stor betydande faktor. Detta innebär att vi även behöver titta på nya lösningar som kan bidra till en god mikroklimatkontroll (du kan läsa mer om trycksår och lösningar här).

Årets slogan för Stop Pressure Ulcer Day 19 november är: YOUR VOICE for pressure ulcer PREVENTION!

Vi kommer att träffas på flera olika platser i Sverige, bland annat på SUS Malmö, låt oss fortsätta jobba tillsammans i arbetet med att förebygga och behandla trycksår!