Värdiga förflyttningar som främjar mobilitet

Hjälpmedel som används vid förflyttningar idag behöver utformas för att kunna möta de utmaningar vi i Sverige och övriga Europa generellt sett står inför gällande personaltillgången framöver. 

 

ArjoHuntleigh-Produkter-Patient-Frflyttningslsningar--St-och-Reshjlpmedel--Sara-Stedy-Brukare-och-Vrdgivare-frflyttning-till-toalett

Vi vet att inte kommer att vara tillräckligt med personal för att kunna ta hand om våra vårdtagare och att vi inte kan fortsätta att arbeta på riktigt samma sätt som vi gör idag. Vi kommer att behöva hitta lösningar som innebär att vi som personal kan arbeta självständigt tillsammans med vårdtagaren (gå från två till en personal) samt att vi minskar antalet moment vid varje förflyttning.

Förbättrade förflyttningskoncept såsom överflyttningsplattformar och uppresningshjälpmedel används mer och mer i många olika vårdmiljöer vid kortare förflyttningar. Detta eftersom de erbjuder ett lämpligare och värdigare alternativ till förflyttning för de mer mobila vårdtagarna, det möjliggör en nära och lugnande ögonkontakt mellan vårdtagaren och vårdpersonalen till skillnad från förflyttning i en rullstol samt att det kan fungera som stöd vid många andra vardagliga aktiviteter.

När denna typ hjälpmedel används på ett korrekt sätt främjar detta till mobilitet hos vårdtagaren och därmed minskar den fysiska belastningen för vårdpersonalen.